SAVE THE DATE 9 juli

09 juli 2019

SAVE THE DATE 9 juli

Afstemmingsbijeenkomst voor verbeteracties GGZ-zorg i.r.t. Huisartsenzorg Midden-Kennemerland
Datum: 9 juli 17.30 – 19.30
Locatie: nog te bepalen ….

Programmaonderdelen o.a.:
– Toelichting en bespreking van de uitkomsten van de gehouden GGZ-zorg-enquête
– Inleiding van Margot Smits (kaderhuisarts GGZ) en Stan Buys (Medisch coördinator van het GGZ-programma) over de aanpak van GGZ-zorg vanuit huisartsenzorg in Zuid-Kennemerland; Wat kunnen we daarvan leren? Waar is samenwerking zinvol en mogelijk?
– Afstemming over eerste op te pakken acties in Midden-Kennemerland en afspraken om aan de slag te gaan

De uitkomsten van de enquête worden begin juni alvast via de mail bekend gemaakt.

Chris Noordzij, bestuurslid HVMK, portefeuillehouder GGZ
Mart Stel, bestuursondersteuner HVMK

Kaart niet beschikbaar